Persondata politik

Her finder du oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Nedenstående politik er version nr. 6, gældende fra 06-02-2019

1. Generelt

Vi er den dataansvarlige – Du kan kontakte os her:

vognmand bomholt a/s
Sintrupvej 38
DK-8220 Brabrand
CVR: 75626517
Tlf.: +45 86246000
E-mail: bomholt@bomholt.dk

Denne persondatapolitik gælder både for erhvervs- & privatkunder.
Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

2. Når du bruger vores hjemmeside (bomholt.dk eller vognmandbomholt.dk)

Vi indsamler vi automatisk oplysninger om dig, såsom hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke sider du klikker på, IP-adresse og informationer om din computer.

Personoplysninger benytter vi til at kunne lave statistik i forhold til besøg på siderne, samt identificere dig som bruger.
Personoplysninger lagres på vores udbyderes servere.

Personoplysninger indsamles primært ved oprettelse af cookies, eller ved selvindtastning af oplysninger. 
vognmand bomholt a/s modtager ikke personoplysninger om dig fra andre virksomheder i andre tilfælde, end hvor dette følger af dataportabilitet på din opfordring.

3. Når du handler hos os, behandler vi følgende personlige oplysninger

Vi indsamler disse oplysninger om dig som kunde:
Dit navn, firmanavn, adresse, postoplysninger, mail- & telefonoplysninger, CVR nummer, samt nødvendige oplysninger mht. udførelse af bestilt arbejde og fakturering af køb.

Formålet er at kunne kontakte dig vedr. din opgave, og for at kunne fakturere denne.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af de generelle handelsbetingelser, som er tilgængelige i vores forretningsbetingelser.

Hvor dine personoplysninger stammer fra de oplysninger du selv har afleveret, samt oplysninger der frit kan erhverves fra medier som eks. søgninger på internettet.

vognmand bomholt a/s videregiver ikke personoplysninger om dig fra andre virksomheder i andre tilfælde, end hvor dette følger af opfordring fra dig.

[Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på et forventet samarbejde vil være sandsynligt, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

4. Hvis du sender en jobansøgning til os, behandler vi dine personlige oplysninger således

Vi indsamler dine kontaktoplysninger, oplysninger om kvalifikationer, oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, samt de yderligere oplysninger du selv videregiver ved ansøgningen.

Oplysningerne vil alene blive brugt internt i virksomheden i forbindelse med besættelse af stillingen. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger.

Det vil kun være virksomhedens personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter modtagelse medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på et hvert tidspunkt rette disse eller fjerne de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte vognmand bomholt a/s på bomholt@bomholt.dk.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.datatilsynet.dk

Opbevaring af dine personoplysninger:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

6. Vores rettigheder

Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå øverst på siden, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret. 

Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden.

7. Versioner

Denne persondatapolitik opdateres når vi finder det nødvendigt.

Versions nummer og dato for gyldighedens start findes i starten af dokumentet, samt i nederste venstre hjørne, på hver side.

Kontakt os

Uanset om du ønsker et uforpligtende tilbud på din transport-/montageopgave, eller om du er interesseret i mere information og gode vejledning, så er du altid velkommen til at kontakte os på:.​

+45 8624 6000
bomholt@bomholt.dk